TR + 90 532 305 70 58 

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller

 Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması (1 Mart 1930)

 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (19 Şubat 1986)

 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (15 Mart 1991)

 Sağlık Alanındaki İlişkilere Dair Deklarasyon (15 Mayıs 1991)

 Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Mutakabat Muhtırası (27 Haziran 1997)

 İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı (15 Mayıs 1999)

 İki Ülke arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (20 Aralık 1999)

 Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği’ne esas 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, Ankara Anlaşması, Katma Protokol, Tarım Ürünleri Ticaretinde Tercihli Ticaret Düzenlemesi

 İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in 17/05/2004 tarihinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında imzalanan, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel çerçevesinin ve söz konusu ilişkilerde izlenecek yolun belirlenmesine yönelik “Eylem Planı”.

 Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 23-24 Ekim 2007 tarihlerinde yaptığı İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için imzalanan “Stratejik Ortaklık Anlaşması”

 Türkiye ile İngiltere arasındaki dış ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak UK Trade & Investment ile yılda en az bir kere toplanması hedeflenen, Joint Economic and Trade Committee (JETCO) anlaşması 23 Haziran 2009’da Türkiye’de imzalanmıştır.