TR + 90 532 305 70 58 

   İNGİLTERE'YE İHRACAT

 

DANIŞMANLIĞI   

 

 

Günümüzde tüm işletmelerin yurt içindeki ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek, pazar riskini bölerek minimize etmek, yeni siparişlerle atıl üretim kapasitesini değerlendirmek ve verimliliği arttırmak gibi amaçlar ile yönlendiği ihracat faaliyetlerinde daha başarılı sonuçlara ulaşmaları için geliştirdiğimiz İhracat Danışmanlığı Hizmeti ile KOBİ’ lere çeşitli alanlarda destek oluyoruz.

İhracatı hedefleyen veya var olan ihracatlarını daha sistemli bir şekilde yürüterek arttırmak isteyen işletmelere; 

  •  İşletmelerin ürünleri için uluslararası pazar araştırmasının yapılması,
     
  • İşletmelerin ürünlerinin belirlenen ülke ve sektörlerdeki potansiyel alıcılarının tespiti ve potansiyel alıcı veritabanının oluşturulması,
  • İşletme yönetimine, ihracat akışı ve ihracat iş süreçlerine dair konularda yönetim düzeyinde ihracat eğitimleri  verilmesi,
  • İşletmelerin ihracat sistemlerinin oluşturulmasıihracat iş süreçlerinin belirlenmesi, görev tanımlarının hazırlanması,
  • İhracat süreçlerinde görevli personelin pozisyonunun gerektirdiği yetkinliklere sahip olması için ihracat personeli eğitimlerinin verilmesi,
  • İhracat performans kriterlerinin tespiti ve denetim mekanizmasının oluşturulması

başlıkları altında hizmetler sunuyoruz.