TR + 90 532 305 70 58 

İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

İngiltere’de yerleşmiş iş disiplini, ilke ve usullerine dayalı ciddi ve profesyonel bir iş anlayışı hakimdir. Yapılan anlaşma şartlarına uygun hareket etme yönünde yerleşik bir anlayışın ürünü olarak, özellikle kalite ve mal teslimi konusunda belirlenen kriter ve zaman unsurları her zaman uyulması beklenilen konular arasındadır. Bu konularda olabilecek her türlü aksama ve gecikme konusunda önceden bilgi sahibi olunması karşılaşılabilecek muhtemel sorunları asgariye düşürecektir.

İngiltere İçişleri Bakanlığı 16 Mart 2017 tarihinde yaptığı bir açıklama ile Ankara Anlaşması kapsamında iş kurmak üzere İngiltere’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen süresiz oturum izninin koşullarını değiştirdiğini açıklamıştır.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan, ‘iş kurma amacıyla ülkede kalma hakkı’ açısından kısıtlama anlamına gelen bu karar, 16 Mart’tan itibaren iş insanlarının ve ailelerinin Ankara Anlaşması bağlamında talep ettikleri ‘süresiz oturum’ talebine olumlu yanıt verilmeyeceği, işini devam ettirmek ya da iş kurmak isteyen kişiler için ise azami üç yıllık oturum hakkı verilebileceği anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte İngiliz İçişleri Bakanlığı, uygulamasının tüm T.C. vatandaşlarını kapsamadığını, sadece Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan hakkı talep eden iş insanlarını ve ailelerini ilgilendirdiğini belirtmektedir. İngiltere, bu belge kapsamında yapılacak süresiz oturum taleplerini geri çevireceğini, bununla birlikte bu kişiler, gerekli şartları karşıladıkları sürece, azami üç yıllık oturum vizesi için başvurma hakkına sahip olacaklarını açıklamıştır. Vize süresi dolanların da yine gerekli şartları karşılıyor olmaları şartıyla bu vizeleri uzatmak için başvuru hakları saklı kalacaktır.

Kararın geriye işlemesi ise söz konusu olmayacak, Ankara Anlaşması bağlantılı olarak 16 Mart öncesinde tahsis edilen süresiz oturum hakları geçerliliğini koruyacaktır. İngiltere, sınırlı oturum başvuruları için de Ankara Anlaşması’nın ilgili maddelerini uygulamayı sürdürecektir. İngiltere, Ortaklık Anlaşması bağlamında sağlanan, ‘iş kurma amacıyla ülkede kalma’ hakkını esnek şekilde uygulayan ülkeler arasında yer almakta olup, çoğu AB ülkesi, Türk iş insanları ve ailelerine bu hakkı doğrudan tanımamaktadır.

İş Görüşmesi Yaparken:

• İngiltere, Birleşik Krallığın dört önemli bölgesinden birisidir. Diğer bölgeler sırasıyla Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dır. İskoçya, Galler ve İrlandalıların kendilerini İngiliz olarak tanıtmadıkları akıldan çıkarılmamalıdır. 

• Kartvizitlerinizden bolca götürdüğünüzden emin olunuz.

• Toplantılarda daima zamanında olunuz.

• Karar verme süreci yavaş olabilir, bu yüzden iş ortağınızı acele karar verme durumuna getirmeyiniz.

• Mümkün olabilirse İngiltere’ye yaşlı temsilcilerinizi gönderiniz. Daha yaşlı kişiler ciddi bir otorite havasını vermesi açısından önemlidir. İngiliz iş kültüründe yaşlı ve tecrübeli kişilere daha fazla saygı gösterilmektedir.

• Gizlilik bu toplumda çok önemlidir. Bu yüzden kişilerin özeline girmeyiniz ve özeli ile ilgili sorular sormayınız.

• Ciddi, tarafsız ve işe odaklanmış yaklaşımlar çok iyi karşılanmakta ve saygı görmektedir.

• Kişisel mesafeye de dikkat edilmesinde fayda vardır. Bu yüzden otururken aranızda mesafe bırakmaya ve karşı tarafa elinizle temas etmemeye özen gösterin.

• İngiliz işadamı kısa süreli iş ilişkilerinden ziyade daha uzun vadeli iş ilişkilerini benimsemektedir.

• Eğer iş yapmaya karar verilirse, sizinle doğrudan ilişki içine girilecektir. Ayrıca fikirlerini açıklamakta tereddüt etmeyecektir. İyi bir ilişkinin oluşması için teklifinizin ve şirketinizin değerlendirilmesi amacı ile karşı tarafa zaman bırakılması gerekebilir.

• İlk toplantılarda yüz ifadeleri düşüncelerin belli edilmeyeceği bir seviyede tutulur ve sonuçta diğer katılımcıların ne düşündüğünü algılamak konusunda güçlük çekebilirsiniz.

• Karar verme sürecinde İngiliz, kişisel tecrübe ve hislerinden ziyade, var olan yasa ve kuralları kullanır. İlaveten, organizasyonun her seviyesinde işadamı için temel otorite şirket politikasıdır. 

• Geçmişteki örnekler karar vermede önemli rol oynamaktadır. Yani sizin öneriniz geçmişte yapılanlarla uyuşursa daha şanslı bir durumu yakalayabilirsiniz.

• “Saldırgan satış teknikleri” veya “sert satış” teknikleri burada pek uygulanmayabilir. Ayrıca başka bir firmanın ürünü hakkında kötü iddialarda bulunmanız da iyi karşılanmayacaktır.

• Yüksek sesle konuşmak uygun değildir.

• Mizah, İngiltere’de iş tartışmalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Açıkça ifade etmemek,İngiliz mizahının karakteristik özelliklerinden birisidir. Söylenenin tersini ima ettiği zaman, söylenmeyen veya yapılmayana dikkat ederler ve bu İngiltere’ye has bir mizah stilidir.

• İngiliz iş kültürü yoğun bir şekilde hiyerarşik bir yapıya sahip olsa da, ekip çalışması çok önemlidir. Özellikle kararların etkili olduğu zamanlarda daha fazla önem taşımaktadır. En yüksek seviyedeki kişiye kararı iletmeden önce oybirliğine ulaşılır.

• Karar verme süreci yavaş, detaylı bir eğilim içindedir. Karar verme sürecine baskı uygulamayınız ve aceleci olmayınız. İngilizlerin “no” demek için tereddüt etmeyeceğinin farkında olunuz.

Para Kullanımı

Ülkenin para birimi Sterlin’dir. Günlük kurlar T.C. Merkez Bankası’ndan temin edilebilmektedir.

Pasaport ve Vize İşlemleri

İngiltere diplomatik pasaport haricindeki tüm Türk pasaportlarına vize uygulamaktadır. Bu nedenle İngiltere’ye yapılacak her tür seyahat için İngiltere temsilciliklerine başvurularak vize alınması gerekmektedir. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu web sayfalarında Birleşik Krallık vize başvurularıyla ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.

Tatiller ve Çalışma Saatleri

Noel Tatili: 25-26 Aralık

Yılbaşı Tatili: 1 Ocak

Paskalya Tatili (Easter Monday): Değişken

Erken Mayıs Banka Tatili:  Mayıs’ın ilk Pazartesi günü

Bahar Banka Tatili:  Mayıs’ın son Pazartesi günü

Ağustos Banka Tatili: Ağustos’un son Pazartesi günü

Ülkede haftalık çalışma süresi 35-40 saat arasında değişmektedir. Ticari işletmeler ve bankalar, öğle arası da dahil olmak üzere 09.00-17.00 arasında hizmet verirken kamu kurumları 09.00-16.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Ulaşım

İngiltere-Türkiye arasında THY ve British Airways ile direkt uçuş imkanı bulunmaktadır. Aktarmalı olarak tüm önemli havayolu şirketleri İngiltere ile bağlantı sağlamaktadırlar. Türk Hava Yolları’nın İngiltere'nin değişik şehirlerinde büroları bulunmaktadır.

Haberleşme

Telefon, faks, posta ve kurye gibi iletişim araçlarının yanı sıra internet ve elektronik posta kullanımı çok ileri düzeyde yaygınlaşmış durumdadır. Yaygın olarak hizmet veren internet-cafelerden ve otellerde bulunan internet sistemlerinden kolaylıkla yararlanılabilmektedir.

Yerel Saat

GMT + 0, Yaz saati uygulaması bulunmaktadır.

Yerel Ölçü Birimleri

Resmi olarak metrik sistem kullanılmakla birlikte çoğunlukla İngiliz Kraliyet Sistemi kullanılmaktadır.

Telefon Kodları

+ 44 (uluslararası alan kodu)
Şehirlerin telefon kodları için:
http://www.uk.all-biz.info/guide/phonecodes/index.php?&page=1 adresinden yararlanabilirsiniz.

İklim

Ülkenin iklimi genellikle mutedil olup, günlük ve haftalık hava durumu tahminleri iller ve bölgeler bazında “http://www.bbc.co.uk/weather/ukweather” adresli web-sitesinden temin edilebilmektedir.